Kullaspåret i Piparböle (ej elljus)
Spåret är ett privat initiativ och sköts inte av UDHK, men klubben rekommenderar att de som nyttjar spåret lämnar bidrag till driften. Bidrag kan sättas in på klubbens swish, ange “Bidrag Kulla” så vidarebefordrar vi pengarna.

Länk till Google Maps finns längre ned på sidan.

När man lämnar Norra Kullavägen så välj den HÖGRA vägen och följ den fram till “röda pluppen”. Sen när man kommer fram till korsningen så tar man vänster (blå pil) för att komma till vinterstarten, och höger (grön pil) till sommarstarten.