Umeå Draghundsklubb bildades hösten 2009 och är en klubb för alla som tycker om att köra draghund, oavsett hundras och ambitionsnivå. 

Klubbens bankgiro: 876-0522
Klubbens swishkonto: 123 420 39 15

Styrelsen ser gärna att klubbmedlemmar som nyttjar kommunens skidspår tar grönt kort. Kortinnehavaren får med det gröna kortet en bra grundutbildning i regler, bestämmelser, uppträdande i skidspåret och egenvård av hund.

Klubbens adress:
Umeå Draghundsklubb
c/o Christin Westman
Liljas väg 5
911 34 Vännäs

Organisationsnummer: 802448-9901

Klubbens e-post-adress: info@umeadraghund.se
E-postadress till hela styrelsen: styrelsen@umeadraghund.se

Styrelsen

FunktionVemVald till
Ordförande Christin Westman  2021-06
Sekreterare Karin Persson 2021-06
KassörIda Blomqvist 2021-06
Ledamot Liselott Gustafsson
LedamotAndreas Magnusson
Ledamot Mischa Ktistakis
Ledamot Fredrik Ellingsson
Webbansvarig Linnea Melin