Kul att så många vill vara med, men tyvärr kan vi inte ta emot fler anmälningar.

Välkommen på hemmaläger och grönt kort utbildning med UDHK den 13-14 januari! Se info i bifogad inbjudan.