Preliminär startlista.
Utgå från att ev återbud gör att det blir luckor och att övriga starttider ligger kvar