Finns det någon medlem som är intresserad av att delta på Svenska Draghundsportförbundets grönt kort instruktörsutbildning? Det är oerhört värdefullt för klubben om vi har flera som kan utbilda i Grönt Kort så att vi kan hjälpa fler in i draghundssporten på ett bra och inspirerande sätt. Skicka din anmälan till styrelsen@draghund.se så förmedlar vi till draghundsportförbundet. Se mer info i bifogad inbjudan.