Nu finns en förklaring till de olika tävlingsklasserna under fliken ‘Tävling’.